مجتمع آموزشی و پرورشی معلم خلخال

مطالب ومقالات تربیتی - دینی -علمی -فرهنگی و آموزشی

شرایط احراز ارتقاء طبقه شغلی کارکنان از لحاظ مدرک تحصیلی و سوابق تجربی

 

مدرک

استخدام با طبقه ....

هر....سال یک طبقه ارتقاء می یابد

حداکثر تا طبقه....ارتقاء می یابد

ابتدائی

1

6

5

سیکل

1

5

6

دیپلم

2

5

7

فوق دیپلم

3

5

8

لیسانس

4

4

10

فوق لیسانس

5

4

11

دکتری حرفه ای

6

4

12

دکتری تخصصی

7

4

13

*تذکر1: ایثار گران عزیز از شرط حداکثر طبقه مستثنی هستند.

تذکر2:کسی که حین خدمت مدرک بالاتر بگیرداز تاریخ اخذ مدرک میتواند یک یک طبقه بالاتر بگیرد البته بارعایت سنوات تجربی و سایر مقررات  اگر سوالی داشتید در خدمت هستم.


تعجیل درارتقای طبقه ورتبه 

کلیه همکارانی که درمناطق کمترتوسعه یافته مشغول خدمت می باشندبه ازای هریک سال سوابق تجربی (ازتاریخ ۱/۱/۱۳۸۸به بعد)ازیک سال تعجیل (کسرسال به نسبت )درارتقای طبقه ورتبه برخوردارخواهندشد. 

رتبه های شغلی عبارتند از مقدماتی- پایه- ارشد- خبره و عالی

 هر فردی با هر نوع مدرک تحصیلی در بدو استخدام حائز رتبه مقدماتی می شود.

برای مشاغل تا سطح کاردانی   8سال ورتبه پایه  20 سال تجربه لازم است.(حد اکثر تا رتبه ارشد ارتقا می یابند)

برای مشاغل تا سطح کارشناسی و بالاتر هر 6سال یک  رتبه ارتقا می یابد.مثلا کسی  با مدرک کارشناسی  و رتبه مقدماتی ستخدام می شود بعد از6  سال به رتبه پایه ارتقا می یابدو بعد از 12 سال ارشدو18سال عالی و 24 سال خبره.

تذکر:کسانی که در روستا خدمت کنند از  مزیت تعجیل بهره مند می شوند که  توضیح داده شد.

 برای ارتقا رتبه علاوه بر سنوات شرایط دیگری نیز لازم است از جمله ساعت ضمن خدمت و نمره ارزشیابی به شرح زیر:

1 - کسب حداقل امتیاز از نمره ارزیابی به شرح جدول زیر

2 - گذراندن  ساعت  های دوره آموزشی در قالب نظام آموزشی کارکنان دولت(ضمن خدمت)


ارتقا به رتبه پایه

ارتقا به رتبه ارشد

ارتقا به رتبه خبره

ارتقا به رتبه عالی

حداقل نمره ارزیابی به درصد(از 100)

60

70

80

90

گواهی ... ساعت ضمن خدمت

300

250

200

150

 

 

شرایط تقلیل ساعت

 با توجه به اینکه کلیه افرادی که به امرتدریس اشتغال دارند می توانند درصورت داشتن شرایط استفاده از تقلیل ساعت به جای ۲۴ساعت ،۲۰ساعت درهفته تدریس نمایند لذا در این قسمت شرایط استفاده ازتقلیل ساعت را بیان می دارم .

 

ملاک تقلیل ساعت کارموظف برابر دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی داشتن یکی از۲ شرط ذیل می باشد

۱- داشتن ۲۰سال تدریس تمام وقت یامدیریت و معاونت مدارس

۲- رسیدن به ۵۰سالگی

بنابراین سوابق سرپرست شب مدارس شبانه روزی ، ماموریت تحصیلی، خدمت وظیفه، تحصیل ،... در احتساب ۲۰ سال سابقه تجربه قابل محاسبه نمی باشد.

البته افرادی که به استناد بخشنامه ۲۳۰در پست های مصوب اداری مشغول خدمت می باشند مستثنی می باشند لذا سابقه خدمت درپست های اداری جزء سابقه تجربی محسوب می شود.

با توجه به اینکه فقط افرادی که به امرتدریس اشتغال دارند می توانند ازتقلیل ساعت استفاده نمایند لذا مدیران ، معاونان، سرپرستان شبانه روزی، ...که به امرتدریس اشتغال ندارند نمی توانند از تقلیل ساعت استفاده نمایند و هرزمان که به امرتدریس اشتغال یابند می توانند ازمزایای تقلیل ساعت بهره مند شوند.

نکته مهم: همکارانی که دارای هریک از شرایط فوق الذکر می باشند لازم است به کارشناسی اموراداری محل خدمت خودمراجعه ودرخواست خودرابرای استفاده ازتقلیل ساعت ارائه تاابلاغ مربوطه صادرگردد.

 

 

  
نویسنده : محسنی و بیدقی ; ساعت ۱٢:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٤
تگ ها :


شرایط احراز ارتقاء طبقه شغلی کارکنان از لحاظ مدرک تحصیلی و سوابق تجربی
JavaScript Codes
تصاویر زیباسازی نایت اسکین

کد متحرک کردن عنوان وب

تماس با ما

مترجم سایت


Up Page
ابزار و قالب وبلاگبیست تولزکد پرش به بالای صفحه وب
کد نمایش آنلاین بازدید کنندگان Online User دیکشنری

دیکشنری آنلاین

دیکشنری آنلاین